หนึ่งปีแล้วที่ไม่มีประจำเดือน ฉันอยู่ในวัยหมดประจำเดือนใช่หรือไม่?

การไม่มีประจำเดือนอีกคือการอยู่ในวัยหมดประจำเดือนใช่หรือไม่? การยืนยันคำตอบขึ้นอยู่กับจำนวนเดือน ลองนับจำนวนเดือนดูก่อน

ดร. ลอร์เรน ไมทรอต

นรีแพทย์

การทำงานของรังไข่อาจไม่สม่ำเสมอจึงทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ

นี่อาจเป็นคําถามยอดฮิต ทําไมประจำเดือนที่เกิดขึ้นทุกเดือนหรือเกิดขึ้นมาเป็นเวลา 30 ถึง 40 ปีที่ผ่านมาอยู่ดีๆ ก็หายไปและกี่เดือนแล้วที่หายไปจนเพิ่งสังเกตได้ว่าหมดประจำเดือนแล้วอย่างแน่นอน?

ผู้หญิงจะอยู่ในวัยหมดประจําเดือนหลังจากที่ไม่มีประจําเดือนเป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงบางคนอาจกลับมามีประจำเดือนอีกครั้งแม้ว่าจะหมดประจำเดือนไปแล้วปีหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารังไข่กลับมาทำงานอีกครั้ง แต่เพียงชั่วคราวเท่านั้น การอัลตร้าซาวด์ตรวจหาความผิดปกติภายในมดลูกและรังไข่สามารถกําจัดสาเหตุอื่นๆ ที่ทําให้เลือดออกได้
คําแนะนําคือการติดตามผลการตรวจทางนรีแพทย์เป็นประจําเพื่อตรวจสอบการทำงานของรังไข่

เคล็ดลับ
● การไม่มีประจําเดือนเป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกันมักเป็นสัญญาณว่าเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนแล้ว
● แนะนําให้ทำการตรวจทางนรีเวชเป็นประจําเพื่อตรวจสอบการทำงานของรังไข่