วัยหมดประจำเดือน: ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่ออยู่ในภาวะช่องคลอดแห้ง

เมื่ออยู่ในวัยหมดประจำเดือน จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเกิดขึ้น เช่น ภาวะช่องคลอดแห้ง แล้วภาวะดังกล่าวต้องการการดูแลรักษาหรือสามารถหายไปเอง? มีวิธีแก้ปัญหาแบบชั่วคราว วิธีดูแลในเบื้องต้น มาสรุปโดยย่อกัน?

ดร. ลอร์เรน ไมทรอต

นรีแพทย์

Vaginal dryness only during the menopause or ?

1. Pastore LM, Carter RA, Hulka BS, Wells E. Self-reported urogenital symptoms in postmenopausal women: Women’s Health initiative. Maturitas. 2004; 49(4):292-303.